Monday, October 22, 2018 Last Updated 1 Min 13 Sec ago English Edition
Todays E paper
Ads by Google
Monday 01 Jan 2018 02.34 PM

നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഈയാഴ്‌ച എങ്ങനെ?

uploads/news/2018/01/179596/varbhalam.jpg

മേടം (മാര്‍ച്ച് 21 - ഏപ്രില്‍ 20)


പൊതുവേ അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുന്നതാണ്. പലവിധത്തില്‍ സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടാകും. നൂതനമാര്‍ണ്മങ്ങളിലൂടെ ധനസമ്പാദനം നടത്തുവാന്‍ കഴിയും. സുഹൃദ്‌സഹായം ലഭിക്കും. കാര്‍ഷികരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്കും സ്വയംതൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും സമയം വളരെ അനുകൂലമാകുന്നു. എന്നാല്‍ വേണ്ടത്ര ആലോചനയും വിലിരുത്തലും കൂടാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. ഗൃഹത്തില്‍ ഒരു സിദ്ധിവിനായകബലി നടത്തുന്നത് സര്‍വ്വാഭീഷ്ടം നേടിത്തരും.

ഇടവം (ഏപ്രില്‍ 21 - മെയ് 21)


കുടുംബപരമായ ഉത്തമവിഷയങ്ങളില്‍ വ്യാപൃകമാകും. ജീവിതത്തില്‍ അടിസ്ഥാനമാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി പലതുമുണ്ടാകും. ദീര്‍ഘകാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന പല അഭിലാഷങ്ങളും നടക്കുന്നതിന് കാലമായിക്കൊണ്ടിരുക്കുന്നു. പ്രവര്‍ത്തനമണ്ഡലത്തില്‍ വളരെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സമയം ഉത്തമമാണ്. വരാന്‍ പോകുന്ന അനുകൂല പരിവര്‍ത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉചിതമായ നിലപാടെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് അഭീഷ്ടസിദ്ധി കൈവരും. ത്രിപുരസൂന്ദരീപൂജ നടത്തുക.

മിഥുനം (മെയ് 22 - ജൂണ്‍ 21)


പല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ അധികവും വിഫലമാകുന്നതായി തോന്നും. തികച്ചും ഉയരങ്ങളില്‍ എത്തുവാന്‍ യോഗമുള്ള നിങ്ങള്‍ അജ്ഞാതമായ എതിര്‍പ്പുകളിലും ദോഷങ്ങളിലും കുടുങ്ങി, കഴിവുകള്‍ മങ്ങി, ഒന്നും നേടുവാന്‍ കഴിയാതെ, മന്ദഗതിയിലായിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതി കാണുന്നു. ഇതില്‍നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി വിജയപഥത്തിലെത്തുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശരിയായി രാശി രാശിചിന്ത ചെയ്ത് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങള്‍ നടത്തുക.

കര്‍ക്കടകം (ജൂണ്‍ 22 - ജൂലൈ 23)


പൊതുവെ പലവിധ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമണ്ഡലം കുറച്ചുകൂടി സ്വസ്ഥമാകുന്നതാണ്. സ്വപ്രയത്‌നംകൊണ്ട് പലവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളും മിറകടക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ വന്നുഭവിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും വളരെ ഗുണപ്രദമായ സമയമാകുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ വിചാരിക്കുന്ന പലതും നേടുന്നതാണ്. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതനിലനില്‍ക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍, വാഹനം, പുതിയ വസ്ത്രാഭരണങ്ങള്‍ ഇവ കൈവശം വന്നുചേരും. അഭീഷ്ടപ്രാപ്തിക്കായി ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍, വാഹനം, പുതിയ വസ്ത്രാഭരണങ്ങള്‍ ഇവ കൈവശം വന്നുചേരും. അഭീഷ്ടപ്രാപ്തിക്കായി ഗൃഹത്തില്‍ സത്യനാരായണപൂജ നടത്തുക.

ചിങ്ങം (ജൂലൈ 24 - ആഗസ്റ്റ് 23)


തൊഴില്‍രംഗത്ത് ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടാകും. പല കാര്യത്തിലും അപ്രതീക്ഷിത തടസ്സമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഈശ്വരാധീനത്താല്‍ അവയെ തരണംചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും ബുദ്ധിയും പ്രത്യേകമായ ഗുണവിശേഷണങ്ങളും നാളുകളായി മങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ഉയര്‍ച്ച നേടുന്നതിനും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകുന്ന ദോഷാവസ്ഥയെ തന്ത്ര-യോഗ മാര്‍ണ്മത്താല്‍ ദൂരീകരിക്കുക. ഗൃഹത്തില്‍ വിഘ്‌നേശ്വരബലി, ജയാദുര്‍ണ്മാപൂജ ഇവ നടത്തുക. താന്ത്രിക്‌യോഗധ്യാനം (Trancentandal meditation) ഗുരു നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് ശീലിക്കുക.

കന്നി (ആഗസ്റ്റ് 24 - സെപ്റ്റംബര്‍ 23


അവിചാരിത മാറ്റങ്ങള്‍ പലതും നടക്കുന്നതിന് സമയമായിരിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടാകുന്ന ചില ബന്ധങ്ങളിലൂടെ അപൂര്‍വ്വഭാഗ്യങ്ങള്‍ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴികിയെത്തും. ഇത് ഒരു ഗുരുശിഷ്യബന്ധമാകാം. തികച്ചും നവീനമായ ഒരു മാര്‍ണ്മത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതഗതിമാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ വഴികള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി തുറന്നുതരുന്നതിന് കെല്‍പ്പുള്ള ഗുരുവുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് സാധ്യത. താന്ത്രിക് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രീയധ്യാനം (Depth Meditation) സ്വീകരിക്കുക. പരിശീലിക്കുക.

തുലാം (സെപ്റ്റംബര്‍ 24 - ഒക്‌ടോബര്‍ 23)


പൊതുവെ അപൂര്‍വ്വമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. വരുന്നത്. വളരെക്കാലമായി വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന അഭിലാഷങ്ങള്‍ സാധിതപ്രായമാകും. കാര്യപ്രാപ്തി കൈവരും. സാമ്പത്തികസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. നൂതനസംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അപൂര്‍വ്വഭാഗ്യം വന്നുചേരുന്നതാണ്. കന്യകമാര്‍ക്ക് വിവാഹകാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമാകും. ഔദ്യോഗികരംഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ സാധ്യത കാണുന്നു. ഗൃഹത്തില്‍ ഒരു നവഗ്രഹപൂജ നടത്തുന്നത് ഉത്തമം.

വൃശ്ചികം (ഒക്‌ടോബര്‍ 24 - നവംബര്‍ 22)


പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് പ്രതികൂലമായ ചില സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. സര്‍വ്വകാര്യപ്രാപ്തിബന്ധം ഉണ്ടാകാം. ധനനഷ്ടങ്ങളും ഇച്ഛാഭംഗവും അനുഭവപ്പെടും രോഗഗദുരിതങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തുടങ്ങുന്നതിന് സമയം അനുകൂലമല്ല. യാത്രാവസരങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊള്ളണം. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ദുഷ്‌ക്കീര്‍ത്തി വന്നുപെടാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ദുഷ്‌ക്കീര്‍ത്തി വന്നുപെടാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സര്‍വ്വദോഷനിവാരണത്തിനായി ഗൃഹത്തില്‍ ക്രിയാവൈദികവിധി പ്രകാരം സത്യനാരായണപൂജ നടത്തുക.

ധനു (നവംബര്‍ 23 - ഡിസംബര്‍ 22)


വളരെ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിപരമായും അനുഭവപരമായും നിങ്ങളില്‍ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും. വളരെക്കാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന പല നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും. ഏതു കാര്യത്തിലും ശരിയായി ചിന്തിച്ച് മുന്നേറുവാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. സ്തീകള്‍ക്ക് അഭീഷ്ടസിദ്ധികൈവരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതഗതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്ന അപൂര്‍വ്വമായ പരിചയങ്ങള്‍ ഈ കാലയളവില്‍ ഉണ്ടാകും. ഗൃഹത്തില്‍ ഒരു ജയദുര്‍ണ്മാപുജ നടത്തുക.

മകരം (ഡിസംബര്‍ 23 - ജനുവരി 2)


പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമൃദ്ധി വര്‍ദ്ധിക്കും. നൂതനസംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് സാധിക്കും. ഏതുകാര്യത്തിലും ഉത്തമമായി ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയുംവിധം മന:ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കും. ടെന്‍ഷന്‍ കുറയുന്നതിനും ശരിയായി മന:ശക്തി വിനിയോഗം ചെയ്ത് ജീവിതവിജയം കെവരിക്കുന്നതിനും ഉപബോധമനശ്ശക്തിയെ (Subconscious mind power) വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രീയധ്യാനം ശീലിക്കുക.

കുഭം (ജനുവരി 21 - ഫെബ്രുവരി 19)


അപ്രതീക്ഷിതമായ പലവിധ തടസ്സങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. ഏതു കാര്യത്തിലും പരാജയ സാധ്യത കാണുന്നു. പലവിധ നഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. ഇച്ഛാഭംഗവും മനോമാന്ദ്യവും അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബബന്ധങ്ങളില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ദമ്പതികള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം പെരുമാറിയില്ലെങ്കില്‍ കലഹസാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴില്‍രംഗത്തും പലവിധ േക്ലശങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ദോഷപരിഹാരമായി സത്യനാരായണപൂജ ഗൃഹത്തില്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. അന്യമതസ്ഥര്‍, ഉപബോധമനസ്സിന്റെ ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് അഭീഷ്ടസിദ്ധി നേടുവാന്‍ രാജയോഗധ്യാനം ശീലിക്കുക.

മീനം (ഫെബ്രുവരി-മാര്‍ച്ച്)


പൊതുവേ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രാവസ്ഥ ഫലമാകുന്നു. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പലവിധ തടസ്സങ്ങളും പരാജയസ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകാം. ശരിയായി ചിന്തിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും സുഹൃദ് സഹായങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ വിഷമത്തെ തരണം ചെയ്യാം. വ്യാപാരികളും സര്‍വ്വീസ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രത കാണുന്നു. നവഗ്രഹപൂജ ഗൃഹത്തില്‍ നടത്തുന്നത് ഉത്തമം. മറ്റു മതസ്ഥര്‍ സമുദ്രനീലം എന്ന കല്ല് ധരിക്കുക.

അനില്‍ പെരുന്ന

Ads by Google
Monday 01 Jan 2018 02.34 PM
YOU MAY BE INTERESTED
Ads by Google
Loading...
TRENDING NOW